CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Driftoptimering av värmepumpssystem - Resultat från provningar

Fredrik Karlsson (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; Per Fahlén (Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik) ; M Stenlund
Borås : SP Swedish National Testing and Research Institute, 2005. - 45 s.
[Rapport]

Nyckelord: heat pump, testing, heating, optimizing, performance, operation, capacity control


SP AR 2005:15Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12638

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Installationsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Byggnadsteknik

Chalmers infrastruktur