CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optical tuning of photonic bandgaps in dye-doped nematic liquid crystal photonic crystal fibers

T Alkeskjold ; A Bjarklev ; David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J. Broeng ; J Li ; S.-T. Wu
Conference on Optical Fiber Communication (OFC), Technical Digest Series, Paper OME4 Vol. 1 (2005), p. 10-12.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 12633

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Optik

Chalmers infrastruktur