CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optimisation of Manufacturing Systems Using Time Synchronised Simulation

Bo Svensson (Institutionen för signaler och system, Automation)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: simulation based optimisation, virtual manufacturing, industial control system, PLC, continuous simulation, parameter tuning, optimisation methodsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-15. Senast ändrad 2011-01-14.
CPL Pubid: 126326

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Automation (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Produktionsteknik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-06-11
Tid: 14:00
Lokal: C118, Gustava Melins gata 2, Trollhättan
Opponent: Associate Professor Charlotta Johnsson, Department of Automatic Control, Lund University.

Ingår i serie

R - Department of Signals and Systems, Chalmers University of Technology R003