CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing Human Interface in Speech Technology, Kluwer Academic Publishers

Fang Chen (Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers))
: External organization, 2005. ISBN: 0-387-24155-8.- 382 s.
[Bok]

Nyckelord: speech interaction, human factors, neuropsychology, usability, design analysisDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2007-04-16.
CPL Pubid: 12631

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik, Datavetenskap, Interaction Design Collegium (Chalmers) (2005-2007)

Ämnesområden

Kognitionsvetenskap

Chalmers infrastruktur