CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Tuning in on Liquid Crystal-Infiltrated Photonic Crystal Fibers: Optics and Materials

David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; T. Alkeskjold ; Anawati Anawati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J Broeng ; A Bjarklev
Proc. SPIE Vol. 5947 (2005), p. 16-27.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 12630

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik
Övrig teknisk fysik

Chalmers infrastruktur