CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Optically tunable bandgap fiber

T. Alkeskjold ; J. Laegsgaard ; A. Bjarklev ; David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Anawati Anawati (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; J. Broeng ; J. Li ; S.-T Wu
Optics Photonics News, special edition "Optics in 2005" Vol. 16 (2005), 12, p. 36.
[Artikel, övrig vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-02-05. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 12629

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Optik

Chalmers infrastruktur