CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biocompatibility evaluation of bioengineered bacterial cellulose scaffold for use in blood vessels tissue engineering

Henrik Bäckdahl (Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005. - 94 s.
[Licentiatavhandling]

Nyckelord: bacterial cellulose, smooth muscle cells, scaffold design and manufacturing, biocompatibility evaluationDenna post skapades 2006-01-19. Senast ändrad 2010-09-21.
CPL Pubid: 12625

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Polymerteknologi (2005-2014)

Ämnesområden

Polymerkemi
Medicinsk cellbiologi

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Inkluderade delarbeten:


Mechanical properties of bacterial cellulose and interactions with smooth muscle cells


Denna publikation ingår i:


Engineering the shape of bacterial cellulose and its use as blood vessel replacement


Examination

Datum: 2005-10-10
Tid:
Lokal: