CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Continuously tunable devices based on electrical control of dual-frequency liquid crystal filled photonic bandgap fibers

L Scolari ; T Alkeskjold ; J Riishede ; Anders Bjarklev ; David S. Hermann (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; A Anawati ; M Nielsen ; P Bassi
Optics Express Vol. 13 (2005), 19, p. 7483-7496.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: photonic bandgap fiber, tunable, liqujid crystalDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2009-11-17.
CPL Pubid: 12624

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Övrig informationsteknik
Optik

Chalmers infrastruktur