CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial condition effects on turbulent boundary layers subjected to favorable pressure gradient

Raúl Cal ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Luciano Castillo
Paper No. AIAA-2005-4812, 4th AIAA Theoretical fluid mechanics conference, Toronto 6-9 June,2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12623

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur