CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Liquid Crystal Device and a liquid crystal material

Roman Dabrowski ; Witold Drzewinski ; Herman Pauwels ; Anders Dahlgren ; Sven T. Lagerwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen D'havé ; Marek Matuszczyk (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap) ; Pontus Jägemalm
(2005)
[Patent]

Nyckelord: liquid crystal, antiferroelectric, orthoconicDenna post skapades 2006-08-29. Senast ändrad 2014-08-22.
CPL Pubid: 12620