CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Indirect nanoplasmonic sensing: Ultrasensitive experimental platform for nanomaterials science and optical nanocalorimetry

Christoph Langhammer (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik) ; Elin Larsson (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Bengt Kasemo (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Igor Zoric (Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik)
Nano letters (1530-6984). Vol. 10 (2010), 9, p. 3529-3538.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Indirect nanoplasmonic sensing, localized surface plasmon resonance, optical nanocalorimetry, hydrogen storage, catalysis, polymer glass transitionDenna post skapades 2010-09-13. Senast ändrad 2013-02-01.
CPL Pubid: 126190

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kemisk fysik (1900-2015)
Kompetenscentrum katalys (KCK)

Ämnesområden

Kemisk fysik

Chalmers infrastruktur