CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Markovian properties of passive scalar increments in grid-generated turbulence

Murat Tutkun (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Laurent Mydlarski
New Journal of Physics (1367-2630). Vol. 6 (2004), 49, p. 1-24.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2013-07-05.
CPL Pubid: 12618

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur