CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

High Efficiency Microwave Power Amplifiers in GaN-HEMT Technology

Paul Saad (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik ; GigaHertz Centrum)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010.
[Licentiatavhandling]


Denna post skapades 2010-09-13.
CPL Pubid: 126176

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
GigaHertz Centrum

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur

Examination

Datum: 2010-10-22
Tid: 10:00
Lokal: Fasrummet, Kemivägen 9, Chalmers University of Technology
Opponent: Dr. Olof Bengtsson, Ferdinand-Braun-Institute, Berlin, Germany.