CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Three-component POD of an axisymmetric wake behind a disk

Murat Tutkun (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Peter B. V. Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
Bulletin of the American Physical Society, 58th Annual Meeting of the Division of Fluid Dynamics Vol. 50 (2005), 9, p. 55.
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-31.
CPL Pubid: 12616

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur