CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scattering from a rectangular crack in a cladding

Per-Åke Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
IUTAM Symposium on Recent Advances of Acoustic Waves in Solids (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: ultrasound, nondestructive evaluation, crack, anisotropy, claddingDenna post skapades 2010-09-13.
CPL Pubid: 126150

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur