CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrogeologi för bergbyggare

Gunnar Gustafson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik)
Stockholm : Forskningsrådet Formas, 2009. ISBN: 978-91-540-6029-0.- 168 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-09-13. Senast ändrad 2013-06-10.
CPL Pubid: 126129

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för bygg- och miljöteknik, Geologi och geoteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur