CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sematic based speculative parallel execution.

András Vajda ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
Third IEEE Workshop on Parallel Execution of Sequential Programs on Multicore Architectuers (PESPMA 2010) (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-11.
CPL Pubid: 126077

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)

Ämnesområden

Information Technology

Chalmers infrastruktur