CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Improved sea ice monitoring for the Baltic Sea - Project summary

Leif E.B. Eriksson (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Karin Borenäs ; W. Dierking ; Anders Berg (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys) ; Per Pemberton ; Henrik Lindh ; Bengt Karlson ; M. Santoro
Proceedings of the Third International Workshop SeaSAR 2010, 25-29 January 2010, Frascati, Italy (1609-042X). Vol. ESA SP-679 (2010),
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: Sea-ice, SAR, Gulf of Bothnia,Denna post skapades 2010-09-10. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 126060

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Radarfjärranalys (2005-2010)

Ämnesområden

Oceanografi
Rymd- och flygteknik
Fjärranalys

Chalmers infrastruktur