CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Managing interfaces with suppliers

Luis Araujo ; Anna Dubois (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
In Ellis, N., Tadajewski, M. and Pressey. A. (eds.) Business-to-Business Marketing, Vol. I. London: Sage Publications. (2010)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-09-10. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 126052

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur