CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Supply Network Strategies

Lars-Erik Gadde (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring) ; Håkan Håkansson ; Göran Persson
2010. ISBN: 978-0-470-51854-0.- 262 s.
[Bok]


Denna post skapades 2010-09-10.
CPL Pubid: 126047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur