CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Geodetic VLBI in Northern Europe - Status and Vision

Rüdiger Haas (Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik)
Proceedings of the 15th General Meeting of the Nordic Geodetic Commission, edited by Per Knudsen p. 218-221. (2008)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: geodetic VLBIDenna post skapades 2010-09-10. Senast ändrad 2016-05-24.
CPL Pubid: 126025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap, Rymdgeodesi och geodynamik (2005-2010)

Ämnesområden

Annan geovetenskap och miljövetenskap

Chalmers infrastruktur