CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Benefits of a graduate international program

Raúl Bayoán Cal ; Brian Brzek ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; Ozden Turan ; Marco Arocha ; Luciano Castillo
6th International conference on Information technology based higher education and training, Santo Domingo, July 7-9, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25.
CPL Pubid: 12597

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur