CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Chalmers program in Turbulence; A proposed model for higher level undergraduate education in general

T. Gunnar Johansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära) ; William K. George (Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära)
6th International conference on Information technology based higher education and training, Santo Domingo, July 7-9, 2005 (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-01-19.
CPL Pubid: 12591

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Strömningslära (2005-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur