CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of dielectrics from experimental data via a hybrid globally convergent/adaptive inverse algorithm

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Michael V. Klibanov
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-09-09.
CPL Pubid: 125906

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:41