CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Structure-conductivity correlation in reverse Monte Carlo models of single and mixed alkali glasses

St. Adams ; Jan Swenson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Solid State Ionics Vol. 175 (2004), p. 665.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12587

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur