CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

DC and RF cryogenic behaviour of InAs/AlSb HEMTs

Giuseppe Moschetti (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Per-Åke Nilsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ludovic Desplanque ; Xavier Wallart ; H. Rodilla ; Javier Mateos ; Jan Grahn (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
International Conference on Indium Phosphide and Related Materials. Proceedings. 22nd International Conference on Indium Phosphide and Related Materials, IPRM 2010; Kagawa; 31 May 2010 through 4 June 2010 (1092-8669). p. 321-324 . (2010)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-09-09. Senast ändrad 2012-04-23.
CPL Pubid: 125869

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur