CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Urethane cross-linked poly(oxyethylene)/siliceous nanohybrids doped with Eu3+ ions. Part I: Coordinating ability of the host matrix

V. de Zea Bermudez ; Denis Ostrovskii (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik) ; M. C. Gonçalves ; L.D. Carlos ; R.A. Sáferreira ; L. Reis ; Per Jacobsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Chemistry Chemical Physics (1463-9076). Vol. 6 (2004), 3, p. 638-648.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-28. Senast ändrad 2010-09-16.
CPL Pubid: 12585

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur