CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Thermal emission of electrons from selected s shell configurations in InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Mikael Malmkvist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Ying Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Halldór Örn Ólafsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; Einar Sveinbjörnsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap)
Applied Physics Letters Vol. 83 (2003), p. 3578.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2010-10-29.
CPL Pubid: 12574

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur