CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Backward-Euler and mixed discontinuous Galerkin methods for the Vlasov-Poisson system, part I : convergence analysis

Mohammad Asadzadeh (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Piotr Kowalczyk
(2010)
[Preprint]


Denna post skapades 2010-09-06. Senast ändrad 2014-10-09.
CPL Pubid: 125717

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Tillämpad matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2010:37