CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En första kurs i matematisk fysik

Martin Cederwall (Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2010. - 144 s.
[Bok]

Kompendium/lärobok för kursen Vektorfält och klassisk fysik.Denna post skapades 2010-09-06. Senast ändrad 2015-12-28.
CPL Pubid: 125713

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fundamental fysik, Matematisk fysik (2005-2013)

Ämnesområden

Matematik
Fysik

Chalmers infrastruktur