CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics of Electron Emission from InAs/GaAs quantum dots

Olof Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik) ; P.T. Landsberg ; Y Fu (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik)
Material Science and Engineering: C Vol. 26 (2006), 5-7, p. 739-744.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-15. Senast ändrad 2008-02-08.
CPL Pubid: 12566

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fasta tillståndets elektronik (2003-2006)

Ämnesområden

Halvledarfysik

Chalmers infrastruktur