CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gaskraftverk i Ringhals? Konsekvenser för miljö och näringsliv.

Göran Petersson (Institutionen för kemisk miljövetenskap)
1990. - 18 sidor s.
[Rapport, populärvetenskaplig]

De stora kväveoxidutsläppen från Vattenfalls planerade gaskombikraftverk i Varberg drabbar samma områden som utsläppen från det närliggande Värö Bruk. I första hand påverkas norra Halland och södra Älvsborg som redan har svåra skogsskador och försurningsskador.

Gaskraftverkets utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser är så stora att t ex ett totalt stopp för alla avgasfordon i hela Hallands och Göteborgs och Bohus län inklusive Göteborg knappast räcker för att kompensera för dem.

Nyckelord: gaskraft, naturgas, metan, koldioxid, kväveoxider, Värö, Varberg


Fulltexten ger den sammanfattande huvudrapporten som skrivits av Göran Petersson som huvudansvarig för projektet. Delrapporter skrevs av Ann-Margret Strömvall och Anna Linusson.

Studien fick starkt genomslag, Vattenfall drog efter en tid tillbaka sin ansökan, och gaskraftverket byggdes aldrig.Denna post skapades 2010-09-04. Senast ändrad 2010-09-07.
CPL Pubid: 125651

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk miljövetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Miljökemi

Chalmers infrastruktur