CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Choosing between Green Innovative Technologies - Hydrothermal Processing of Biowastes

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Tonny N. Patrick (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Morgan Fröling (Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik) ; Andrew A. Peterson ; Jefferson W. Tester
Proceedings to the 10th European Biosolids and Biowastes Conference and Workshop, Nov 13-16, 2005, Wakefield, UK (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 12562

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Skogsindustriell kemiteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Kemiteknik

Chalmers infrastruktur