CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Simulating Geometrical Variation in Injection Molding

Samuel Lorin (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Rikard Söderberg (Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling) ; Johan S Carlson ; Fredrik Edelvik
Proceedings of NordDesign2010 International Conference on Methods and Tools for Product and Production Development, August 25-27, Gothenburg, Sweden. Vol. 8 (2010), 2, p. 395-404.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2010-09-02. Senast ändrad 2011-01-10.
CPL Pubid: 125596

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för produkt- och produktionsutveckling, Produktutveckling (2005-2017)

Ämnesområden

Produktion
Matematik
Tillämpad matematik
Konstruktionsteknik
Övrig industriell teknik och ekonomi
Mekanisk tillverkningsteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Geometric Variation Simulation for the Development of Products with Plastic Components