CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Momentum selectivity and anisotropy effects in the nitrogen K-edge resonant inelastic x-ray scattering from GaN

V.N. Strocov ; T. Schmitt ; J-E. Rubensson ; P. Blaha ; T. Paskova ; Per-Olof Nilsson (Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik)
Physical Review B Vol. 72 (2005), p. 085221.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2007-01-09. Senast ändrad 2007-11-27.
CPL Pubid: 12558

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Kondenserade materiens fysik (1900-2015)

Ämnesområden

Teknisk fysik

Chalmers infrastruktur