CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Establishing intermodal terminals

Rickard Bergqvist ; Gunnar Falkemark ; Johan Woxenius (Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Centre for Business in Society)
World Review of Intermodal Transportation Research (1749-4729). Vol. 3 (2010), 3, p. 285-302.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

This study examines the development process of intermodal road-rail freight terminals. Of particular interest are factors affecting the development process and the time needed to establish intermodal road-rail terminals. The results are intended not only to be interesting to researchers, but also of practical use to actors developing intermodal terminals. Based on rational choice theory and two Swedish case studies, Falköping/Skaraborg and Nässjö/Jönköping, factors identified and analysed are: profitability, financiers, political entrepreneur, location, large local shippers, and the traffic authorities. Profitability combined with an enthusiastic and committed political entrepreneur are the most vital factors for the success and pace of the development process.

Nyckelord: Case study, container, dryport, intermodal transport, public-privateDenna post skapades 2010-09-01. Senast ändrad 2016-01-18.
CPL Pubid: 125546

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Företagsekonomiska institutionen, Logistik och transportekonomi (2001-2010)
Centre for Business in Society (GU)
Statsvetenskapliga institutionen (GU)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
Företagsekonomi
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)

Chalmers infrastruktur