CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Is the European Broadband Public Spending a Sensible Project?

Ibrahim Kholilul Rohman (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle) ; Erik Bohlin (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
37th Research Conference on Communication, Information and Internet Policy, George Mason University School of Law, Arlington, VA (2009)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2010-09-01. Senast ändrad 2010-09-01.
CPL Pubid: 125533

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur