CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Att befrämja solcellstekniken i Sverige: Varför, hur och hur mycket?

Supporting photovoltaics in Sweden: Why, how and how much?

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2005.
[Rapport]

Nyckelord: solceller, photovoltaics, inmatningslag, gröna certifikat, styrmedel, energi, omställningDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-04-07.
CPL Pubid: 12549