CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Collapse of thermal activation in moderately damped Josephson junctions

V. M. Krasnov ; Thilo Bauch (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; Samuel Intiso (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik) ; E. Hurfeld ; T. Akazaki ; H. Takayanagi ; Per Delsing (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Kvantkomponentfysik)
Physical Review Letters Vol. 95 (2005), 15, p. 157002.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Josephson junction, thermal activation, macroscopic quantum tunnelingDenna post skapades 2006-12-13. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12548