CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The use of MEMS in Fluid Dynamics

Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Svensk Mekanik inför 2000-talet, Jubileumsskrift vid Svenska Mekanikdagarna 7-9 juni 1999, redigerad av H. Alfredsson och G. Amberg, Kungliga Vetenskaps Akademien. (1999)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125465

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur