CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Brief History of Road Vehicle Aerodynamics (RVAD)

Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
von Karman Institute Lecture Series 2005-05 (2005)
[Kapitel]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125462

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur