CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sprinters versus long-distance runners: How does policy-made markets pick actors and technology winners?

Björn A. Sandén (Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) ; Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys) ; Kerstin Åstrand
7th Nordic Environmental Social Science Research Conference, Göteborg, Sweden, 15-17 June (2005)
[Konferensbidrag, övrigt]

Nyckelord: market based, policy, climate, energy, feed-in law, green certificate, permit trading, carbon tax, demonstration projectDenna post skapades 2006-08-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12546

 

Institutioner (Chalmers)

Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Nationalekonomi
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur