CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Designing a course for future designers, Advantage – excellence in Engineering Simulation

Robert Nyiready ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
Ansys News Vol. 1 (2007), 1, p. 40-41.
[Artikel, övrig populärvetenskap]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125459

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur