CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Patterns of streamwise lambda structures mapped with Mini-CTA hot wire anemometry

Andrey Bakchinov (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Valery Chernoray (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; V. V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
Dantec's booklet (2000)
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125458

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur