CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Visualization of sinusoidal and varicose instabilities of streaks in a boundary layer

Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; V. V. Kozlov ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
ERCOFTAC SIG 33 Workshop, Stockholm p. 29–30. (2006)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125456

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur