CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effect of streamwise vortices on the transition in the boundary layers and jets

V. V. Kozlov ; G. R. Grek ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Valery Chernoray (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; M. Litvinenko
SIG Workshop on Swirling flows and vortex instabilities, Toulouse, France. (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125455

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur