CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear sinusoidal and varicose instability in the boundary layer

V. V. Kozlov ; Yu.A. Litvinenko ; Valery Chernoray (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik) ; G. Grek
Proc. of Euromech colloquium 468 Multi-scale modelling in the mechanics of solids. (2005)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 125453

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur