CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Technology, policy and climate change

Christian Azar (Institutionen för fysisk resursteori ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Björn A. Sandén (COMESA, Miljösystemanalys ; Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)) ; Thomas Sterner
New academy review Vol. 3 (2004), p. 91-97.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: policy, climate, energy , technical change, market based instrumentsDenna post skapades 2006-09-25. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 12545

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)
Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)
COMESA, Miljösystemanalys (1900-2004)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Forskningspolitik
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur