CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Numerical Investigation of the Influence of Moving Ground and Rotating Wheels on Heavy Duty Vehicle Cooling Performance

Peter Gullberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; David Söderblom (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för tillämpad mekanik)
SAE World Conference, 20-23 April, Detroit, MI (2009)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125443

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur