CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Design of a Modern Test-Facility for LPT/OGV flows

Johan Hjärne (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Jonas Larsson (Institutionen för termo- och fluiddynamik) ; Lennart Löfdahl (Institutionen för termo- och fluiddynamik)
ASME paper GT2003-38083 (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2010-08-31.
CPL Pubid: 125436

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för termo- och fluiddynamik (1989-2004)

Ämnesområden

Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur